AVISOS LEGALS

Segons el que disposa l’article 9 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que el present lloc web és propietat de EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L. i amb domicili social a Passeig Josep Mundet, 23 Baixos 17252 Sant Antoni de Calonge (Girona).

En el marc de el compliment de la legislació vigent, recollida en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, d’ara endavant conegut com a Reglament general de protecció de dades o RGPD; EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L. informa els usuaris que les dades introduïdes en els formularis de contacte, i de contractar s’emmagatzemaran en tractaments propietat de EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L.

Així mateix EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L. es compromet a complir amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades anteriorment esmentada, podráasí com a fer complir les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades a el personal al seu servei que tracti dades de caràcter personal, evitant d’aquesta manera, la pèrdua, alteració i accés no autoritzat als mateixos. Aquest personal es troba subjecte a l’deure de secret i confidencialitat respecte a les dades que tracta en els mateixos termes que EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L.

Dret d'accés, rectificació, supressió i oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat

El titular de les dades té el dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat pel que fa a les dades personals oferts. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu postal a l’adreça postal Passeig Josep Mundet, 23 Baixos 17252 Sant Antoni de Calonge (Girona), a l’email de contacte sandra.euroagencia@gmail.com, o poden contactar a través del telèfon 972652361.

Divulgació de la informació a terceres parts

EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L. es compromet a no vendre o transferir la informació personal recollida en els seus llocs web a altres entitats per a la seva utilització sense la seva aprovació expressa i oferint-li la oportunitat d’exercir els seus drets esmentats anteriorment.

Enllaços externs

Si l’usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d’enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra empresa, EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari.

Qüestions legals

Aquest és un lloc web que està subjecte a la Llei espanyola. EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L. podrà disposar de la informació personal proporcionada per l’usuari sense el seu consentiment quan podráasí li sigui exigit legalment, o bé actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir els convidats, visitants o associats de EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L. o a béns de la seva propietat (incloent aquest lloc web).

Canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web

EUROAGENCIA SANT ANTONI S.L. podrà incloure canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta web, per mantenir informat a l’usuari.

Comparteix aquesta pàgina

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

© 2020 Euroagencia Sant Antoni de Calonge - Tots els drets reservats

Developed by net2rent - 2020

Volver a arriba